gallery/sempurna99
gallery/buku sekolah
gallery/linnk
gallery/khazanah
gallery/photo and gallery
gallery/tutwuri
gallery/software
gallery/artikel
gallery/kitab kuning
gallery/liputan
CAHAYA KEHIDUPAN MENEGUHKAN KELEMBUTAN
SEORANG HAMBA
===========================================

Yaa Allah, Tuhanku ....
Lembutkanlah hati ini ....
Agar ketenangan menjadi pilar kedamaianku
Dan kesejukan menjadi arah keikhlasanku
Sehingga dapat meluluhkan semua Ujian-Mu

Yaa Allah, Tuhanku ....
Lembutkanlah jiwa ini ....
Agar aku dapat menyibak tabir rahasia ketabahan
Dan keindahan rasa syukur
Atas semua yang telah tersirat
Dalam relung jiwa dan kalbuku
Yang tiada mungkin dan tiada niat aku menghilangkannya
Bukankah adzab-Mu begitu pedih ....

Maka lembutkanlah pikir ini jua ....
Agar aku dapat mengi'tikadkan dalam kalbuku
Kalimat-kalimat dan janji terikrar
Yang tiada kemampuan aku menunaikannya
Karena kelemahanku ... kebodohanku ...
dan ketidakberdayaanku ....

Yaa Allah, Tuhanku ....
Sungguh ... Aku tidak tahu
Apakah aku orang yang pemaaf atau bukan
Jika aku bukan orang yang pemaaf
Janganlah Engkau jadikan ini
Sebagai penghalang keberkahan
Untuk orang yang aku tiada kemampuan tuk memaafkannya
Sempurnakanlah keberkahan itu
Hingga ia dapat memenuhi Undangan-Mu
--- Manistathoo'a Ilaihi Sabiilaa ---

Yaa Allah, Rabbul 'Izzati ....
Sungguh .... Akupun tidak tahu
Apakah aku orang yang ikhlas atau bukan
Jika aku bukan orang yang ikhlas
Janganlah Engkau jadikan ini
Sebagai penghalang kedamaian ... dan kebahagiaan ...
Untuk orang yang aku tiada kemampuan mengikhlaskannya
Sempurnakanlah ... kedamaian dan kebahagian itu ...
Dengan keridhoan-Mu
Hingga segera sembuh dikala sakitnya ...


****** abdullatip@sempurna99 :: 2002-2003 ******
gallery/gemar mengaji
gallery/gp